Geschiedenis

Dylan BottenWouter Motmans

Op 20 augustus 1908 richtten enkele Antwerpse handelaars de NV Comptoir Sucrier op met als doel de aan- en verkoop van suikers. De maatschappelijke zetel was gevestigd te Antwerpen in de Venusstraat 16. Suikers werden gestockeerd in een eigen magazijn maar opslag gebeurde ook in suikerfabrieken en entrepots. Eén kilo kristalsuiker kostte toen ongeveer 0,50 BEF of 0,0125 €!

De toenmalige suikermarkt met zijn arbeidsintensieve industrie in volle ontwikkeling, de dagelijkse prijsnoteringen en het uitgebreide fabrikanten- en klantenbestand kunnen we helemaal niet vergelijken met de huidige door de EG geordende en sterk geconcentreerde markt.  

Eind 1919 kocht het bedrijf het pand op de Oudesteenweg 85/91 te Antwerpen.

De firma bouwde een stevige reputatie op in de suikerwereld en werd zodoende door een aantal Belgische suikerfabrikanten erkend als hun agent of distributeur. 

Tijdens de twee wereldoorlogen die een belangrijke impact op de Europese suikerindustrie hadden, was suiker voor de burger enkel verkrijgbaar tegen rantsoeneringsbonnen. Voedsel was schaars en omwille van zijn onbeperkte houdbaarheid werden suiker en vooral suikerklontjes in oorlogs- en crisistijden steeds snel gehamsterd.

Naast de commerciële activiteiten ontwikkelde Comptoir Sucrier ook verder opslag en distributie.

Tot eind van de jaren ‘40 kwam suiker per spoor naar Antwerpen om dan met paard en kar naar klanten gevoerd te worden. Ecologische distributie! De firma bezat dan ook in die tijd haar eigen paarden en stallen.

Begin jaren ‘50 besloot Comptoir Sucrier tot de investering in een suikermolen die kristalsuiker kon vermalen tot bloemsuiker of kon zeven in verschillende kalibers. Ook bruine suikers voor speculoos en lukken (een West-Vlaamse specialiteit) werden geproduceerd. Gezien de steeds toenemende specialisatie werden deze producties begin jaren ’80 stopgezet.

Sedert het eind van de twintigste eeuw kende de logistieke activiteit een gevoelige toename.

Op 1 oktober 2011 heeft Comptoir Sucrier alle activiteiten van Declercq Suikers, Herstal, overgenomen. Declercq Suikers was sinds 1968 actief in de distributie van suikers en zout aan de verwerkende, voedings-industrie en groothandelaars. Deze overname betekent een belangrijke stap in de evolutie van Comptoir Sucrier.

Het bedrijf, voorheen 4 generaties lang in handen van de familie Von den Busch werd in 2014 overgenomen door Ranson NV, een groothandel en producent van bakkerijproducten uit Harelbeke die in België een nationale spreiding heeft maar ook internationaal zeer actief is. Deze overname paste perfect in de strategie van Ranson NV om verder te ontwikkelen in de wereld van het brood en banket, van de ijsverwerking, de chocolaterie, de suikerverwerking en de voedingssector in de meest ruime zin.